دلارزدایی محور مهم نشست آتی بریکس در ژوهانسبورگ


تهران- ایرنا- سران کشورهای عضو پیمان «بریکس» معروف به «قدرت های اقتصادی» نوظهور تصمیم دارند در نشست آتی خود در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی «دلارزدایی از مبادلات تجاری» را به صورت جدی مطرح و بررسی کنند چرا که به گفته آنها تحریم‌های آمریکا علیه کشورها و استفاده ابزاری و سیاسی واشنگتن از دلار رشد فزاینده ای یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176976/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF