دستور رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی برای آمادگی نظامی در برابر تنش شبه جزیره‌کره


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی امروز دوشنبه دستور داد با افزایش تنش‌ها با کره شمالی، آمادگی نظامی قاطعانه‌ای ایجاد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304183/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%D9%87