درخواست چین از ژاپن برای توقف رهاسازی آب آلوده هسته‌ای به دریا


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه گفت: پکن قویا از ژاپن می‌خواهد که طرح رهاسازی آب آلوده هسته‌ای در دریا را لغو کند و این آب را به شکلی مسئولانه دفع کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207394/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7