جنگ غزه؛ صلح‌طلبی چین و جنگ‌افروزی آمریکا
تهران- ایرنا- با گذشت دو ماه از آغاز جنگ غزه، چین همچنان به تلاش هایش برای پایان جنگ و صلح واقعی ادامه می‌دهد به طوری که پکن در آخرین تلاشش از تریبون سازمان ملل، حمایت اعضای شورای امنیت برای اتخاذ تصمیمی درست در جهت نجات جان مردم غزه را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85322831/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7