توافق ژاپن و مالزی برای تقویت همکاری نظامی


تهران- ایرنا – نخست وزیران ژاپن و مالزی توافق کردند در بحبوحه افزایش فعالیت‌های نظامی چین در منطقه آسیا-اقیانوسیه همکاری امنیت دریایی و نظامی دوجانبه را ارتقا دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85281352/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C