توافق آمریکا و چین برای افزایش پروازهای هفتگی میان ۲ کشور


تهران- ایرنا- دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که ایالات متحده و چین توافق کردند که پروازهای هفتگی میان ۲ کشور را به ۲ برابر تعداد پروازهای کنونی افزایش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195959/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1