تهدید به بمب گذاری در کره جنوبی تکرار شد


تهران – ایرنا – منابع کره جنوبی روز چهارشنبه اعلام کردند پلیس این کشور در حال بررسی چهارمین ایمیل تهدید به بمب گذاری در دفتر ارشد دادستانی، دانشگاه ها و دفاتر دولت است که به نظر می رسد این ایمیل ها از ژاپن ارسال شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200795/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF