تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و چین با چاشنی انتقاد از غرب


مسکو- ایرنا- وزارت امور خارجه روسیه از گفت وگوی تلفنی «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه این کشور و «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین و طرح موضوعاتی همچون انتقاد از سیاست های تقابلی غرب در قبال این دو کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192174/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8