تلاش گروه ۷ برای اتحاد در برابر طرح اضطرار اقتصادی چین


تهران- ایرنا- وزیران تجارت ۷ کشور صنعتی جهان اعلام کردند در برابر افزایش بازگشت اقدامات مقابل اضطرار اقتصادی چین که مدعی هستند به اختلال در روند تجارت منجر شده است، متحد می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274919/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86