تلاش چین برای مذاکره با همه کشورهای درگیر در جنگ اوکراین


تهران-ایرنا- وزیر خارجه چین در نشستی مشترک با همتای آلمانی خود گفت که کشورش همچنان به مذاکره با کشورهای درگیر در جنگ اوکراین ادامه داده تا فرآیند صلح تسریع شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106679/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86