تقویت امنیت غذایی، خواسته اندونزی از نشست «آسه‌آن»


تهران- ایرنا – نائب رئیس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) از کشورهای عضو این اتحادیه دعوت کرد تا امنیت غذایی به ویژه در این منطقه را در بحبوحه خطرات تغییرات اقلیمی تقویت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220744/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86