تداوم راهپیمایی‌های حمایت از فلسطین در سراسر جهان


تهران- ایرنا- مردم جهان از شرق تا غرب در حمایت از مردم فلسطین که هدف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، تجمع‌های گسترده‌ای را برگزار و جنایات اسرائیل را محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85273885/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86