تحولات خاورمیانه، بهانه سئول برای لغو توافق نظامی با کره شمالی


تهران- ایرنا- وزیر دفاع کره جنوبی گفت از آنجا که حمله غافلگیرانه حماس به رژیم صهیونیستی نگرانی‌هایی را در سئول در مورد حملات مشابه توسط کره‌ شمالی ایجاد کرده است، برای تعلیق توافقنامه نظامی بین دو کره‌ در سال ۲۰۱۸ تلاش خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254905/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C