تایوان: ۲۸ جنگنده چین در اطراف این جزیره رهگیری شد


تهران- ایرنا- وزارت دفاع تایوان چهارشنبه اعلام کرد که ۲۸ جنگنده نیروی هوایی چین را در «منطقه دفاع هوایی» این جزیره رهگیری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228382/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B8-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF