تایوان پهپادهای مشابه «شاهد ۱۳۶» تولید می‌کند


تهران- ایرنا- یک منبع رسانه‌ای خبر داد که تایوان قصد دارد در سه سال آینده ۱۰۴ پهپاد «چین هسیانگ» را که شباهت‌هایی با پهپادهای «شاهد ۱۳۶» ایران دارد، تولید کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951888/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B6-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF