تایوان از رصد ۷ هواپیما و ۳ کشتی ارتش چین در نزدیکی جزیره خبر داد


تهران- ایرنا- وزارت دفاع تایوان اعلام کرد، نیروهای مسلح این کشور نزدیک شدن ۷ هواپیما و ۳ کشتی متعلق به ارتش چین را طی ۲۴ ساعت گذشته ثبت کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051327/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DB%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%88-%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1