تاکید چین بر ارتقای سطح همکاری‌های راهبردی با کشور های آفریقایی


تهران-ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس‌جمهوری چین در دیدار با معاون رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی تاکید کرد که پکن برای همکاری با کشورهای آفریقایی با هدف پیشبرد توسعه زیر ساخت، کشاورزی و نیروی انسانی آمادگی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283453/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C