بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین ۲۴ مهر برگزار می‌شود

به گزارش روز شنبه ایرنا، این اجلاس بزرگ داخلی چین هر پنج سال یک بار برگزار می شود و یکی از مهم ترین تصمیم هایی که در آن اتخاذ می شود، درباره انتخاب دبیرکل جدید حزب کمونیست چین به عنوان حزب حاکم این کشور است .

رسانه های بین المللی از چند روز قبل ، بیش از پیش نگاه خود را به سمت چین با محوریت کنگره حزب کمونیست متمرکز کرده اند و منتظر مخابره اخبار مرتبط با تصمیم ها و اتفاق های مهمی هستند که قرار است در این کنگره رخ دهد.

برگزاری اجلاس کنگره حزب کمونیست چین یکی از مهم ترین رویدادهای جهان در این روزها به شمار می رود و به دلیل اهمیت آن، کشورهای مختلف جهان از جمله غربی ها با حساسیت و دقت بالایی این رویداد مهم و اخبار مرتبط با آن را دبنال می کنند.

رسانه های غربی که به عنوان بازوی تبلیغاتی دولت های متبوع خود، همواره به دنبال انعکاس چهره ای منفی از چین برای مخاطبان با هدف مقابله با چین و مانع تراشی در مسیر توسعه برق آسای این کشور هستند، این روزها نیز از زاویه های خاص ، به موضوع بیستمین کنگره حزب کمونیست می پردازند.

با توجه به شرایط کنونی جهان ، جنگ اوکراین و سایه سنگین تبعات سیاسی، اقتصادی ، غذایی، انرژی و … آن بر جهان و نیز نقش چین به عنوان یکی از محوری ترین کشورها در حوزه اقتصاد و فناوری جهان، جلسه بیستمین کنگره حزب کمونیست جهان از اهمیت بیشتری نسبت به دوره های قبل برخوردار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84912420/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

با توجه به پیشرفت ها و توسعه چشمگیر چین به ویژه در سال های اخیر در زمینه های گوناگون، به نظر می رسد در بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، شی جین پینگ رئیس جمهوری کنونی و نیز دبیرکل حزب کمونیست به عنوان حزب حاکم این کشور، بار دیگر به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شود و برای سومین دوره پنج ساله متوالی، به عنوان رئیس حزب حاکم و رئیس جمهوری، سکان هدایت کشورش را بدست گیرد.