بوگدانوف : روسیه قدردان حمایت کره شمالی از مسکو در عملیات نظامی اوکراین است


تهران- ایرنا- میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه از حمایت کره شمالی از کشورش در عملیات نظامی در اوکراین و محکوم کردن آمریکا و متحدان غربی‌اش تشکر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222631/%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C