بنگلادش کمک نظامی ضدچینی ژاپن را دریافت می‌کند


تهران- ایرنا – تصمیم ژاپن برای ارسال قایق‌های گشتزنی به بنگلادش، داکا را به دومین دریافت‌کننده تجهیزات نظامی در چارچوب برنامه جدید کمک نظامی و امنیتی توکیو بعد از مانیل تبدیل خواهد کرد که اقدامی ضدچینی و در راستای تقویت و معماری دفاعی منطقه‌ای محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295581/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF