بلینکن: فصل بالن جاسوسی در روابط با چین باید بسته شود


تهران- ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با مقام‌های عالیرتبه چینی اعلام کرد که دو کشور باید از حادثه بالن جاسوسی گذر کنند و این فصل از روابط طرفین باید بسته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145837/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF