بلینکن: آزمایش‌های موشکی کره شمالی باعث تقویت ائتلاف آمریکا، ژاپن و کره جنوبی می‌شود


تهران- ایرنا – آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا با تاکید بر قوی تر شدن متحدان این کشور طی سالهای گذشته گفت تحرکات بی سابقه موشکی کره شمالی کاری جز تقویت همکاری ها با ژاپن و کره جنوبی نمی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177104/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7