برگزاری رزمایش دریایی ژاپن با مشارکت آمریکا، استرالیا و کانادا


تهران- ایرنا- نیروی دریایی ژاپن عصر شنبه در بیانیه‌ای از آغاز رزمایش نظامی مشترک سالانه خود با مشارکت آمریکا، استرالیا و کانادا در اقیانوس آرام خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288055/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7