بایدن: رقابت میان آمریکا و چین نباید به درگیری تبدیل شود


 نیویورک – ایرنا- جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سانفرانسیسکو گفت: رقابت میان آمریکا و چین نباید به درگیری تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85292724/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF