بایدن در آستانه دیدار با رئیس جمهور چین: به دنبال جدا شدن از پکن نیستیم


نیویورک – ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آستانه دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین که به آمریکا سفر خواهد کرد، گفت: به دنبال جدا شدن از چین نیستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291466/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2