باران های سیل آسا در کره جنوبی ۱۰ کشته بر جای گذاشت


تهران – ایرنا – مقامات کره جنوبی روز شنبه اعلام کردند باران های سیل آسا در غرب این کشور دست کم ۱۰ کشته برجای گذاشته و هزاران نفر را در سراسر کشور سرگردان کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170035/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA