ایران و چین در ایجاد مراکز ملی فناوری‌های تحول‌آفرین همکاری می‌کنند


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و معاون دبیرکل حزب کمونیست خلق چین، بر همکاری دو کشور در حوزه دانش بنیان‌ها، توسعه بازار این شرکت‌ها و همچنین ایجاد مراکز ملی فناوری های تحول آفرین تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164828/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF