انگلیس، ایتالیا و ژاپن معاهده توسعه جنگنده‌ها را امضا می‌کنند


تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز گزارش داد که سه کشور انگلیس، ایتالیا و ژاپن قصد امضای معاهده توسعه جنگنده‌ها در توکیو را دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313536/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF