انفجار در یک رستوران چین ۳۱ کشته بر جای گذاشت


تهران- ایرنا- رسانه‌های چینی پنجشنبه گزارش دادند که انفجار در رستورانی در شمال غربی چین دستکم ۳۱ کشته بر جای گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147950/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B3%DB%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA