اندونزی خواستار ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه شد


تهران- ایرنا- اندونزی خواستار ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به ساکنان نوار غزه شد و از رژیم صهیونیستی خواست از دسترسی شهروندان فلسطین به مراقبت‌های پزشکی ممانعت نکند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85319266/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%AF