اندونزی بر لزوم برقراری آتش‌بس دائمی در غزه تاکید کرد


تهران- ایرنا- اندونزی بر اهمیت تلاش کشورهای جهان برای ایجاد آتش‌بس دائمی به منظور دفاع از عدالت و انسانیت برای مردم نوار غزه تاکید کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306440/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF