انتقاد پکن از راهبرد برلین در مناسبات با چین


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین در واکنش به ارائه راهبردهای آینده آلمان در قبال این کشور آن را «سیاسی‌سازی» خواند. صدراعظم آلمان پیش از آن پکن را «شریک و رقیب» برلین توصیف کرده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170444/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86