امضای یادداشت تفاهم ایران و چین برای ارتقای همکاری‌های فرهنگی


تهران- ایرنا – طی دیدار روسای جمهوری چین و ایران تعدادی سند همکاری دوجانبه در زمینه های کشاورزی، تجارت، گردشگری، حفاظت از محیط زیست، بهداشت، امداد و نجات در بلایای طبیعی، فرهنگی و ورزشی به امضای دو طرف رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031278/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C