افزایش ۸.۸ درصدی صادرات کالاهای مخابراتی و الکترونیکی ساخت تایوان به چین
تهران-ایرنا- یک رسانه هنگ کنگی اعلام کرد که صادرات کالاهای مخابراتی و الکترونیکی تایوانی به سرزمین اصلی چین در یک ماه گذشته ۸.۸ درصد افزایش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85328496/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86