افزایش ۳ درصدی نرخ تورم کره جنوبی با افزایش قیمت جهانی نفت


تهران- ایرنا – مقامات کره جنوبی اعلام کردند که افزایش قیمت مصرف کنندگان در این کشور با سرعت بیشتری در ماه های آینده به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت ادامه دارد و در ماه های اوت و سپتامبر (مرداد و شهریور) افزایشی ۳ درصدی را تجربه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211720/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA