افزایش هزینه‌های ارتقاء توان دفاعی و نگرانی از کسری بودجه در ژاپن


تهران- ایرنا- پیش بینی های دولت ژاپن نشان می هد کسری بودجه اولیه این کشور در سال مالی ۲۰۲۵ احتمالا با افزایش سه برابری به یک و نیم تریلیون ین معادل ۱۱.۵ میلیارد دلار می رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008320/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1