افتتاح نمایندگی تایوان در کانادا/ عبور اتاوا از خط قرمز پکن


تهران- ایرنا- سفارت چین در کانادا در واکنش به افتتاح دفتر اقتصادی و فرهنگی تایوان در شهر «مونترال» تاکید کرد که اتاوا سیاست «اصل چین واحد» را نقض کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313553/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%DA%A9%D9%86