اعلام آمادگی پکن به جامعه بین الملل برای مقابله موثرتر با چالش کووید-۱۹


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پکن آماده همکاری با جامعه بین‌المللی برای مقابله موثرتر با ویروس کووید-۱۹ به منظور محافظت بهتر از جان و سلامت مردم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988189/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4