اعضای گروه ۷ بر مقابله با تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها توافق کردند


تهران- ایرنا- بر اساس بیانیه مشترکی که پس از نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی کشورهای گروه ۷ منتشر شد، اعضای این گروه قصد دارند با هرگونه تلاش روسیه برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده به دلیل حمله این کشور به اوکراین مقابله کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110509/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7