استقبال چین از آتش‌بس موقت میان حماس- رژیم صهیونیستی


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن از آتش‌بس موقت میان حماس و رژیم صهیونیستی استقبال می‌کند و امیدوار است که این اقدام به کاهش تلفات مردم غیرنظامی منجر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299550/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C