استقبال مالزی از احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان


تهران- ایرنا – مالزی از توافقنامه از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی که روز جمعه در پکن بدست آمد استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054418/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86