از توسعه همکاری ایران با بریکس تا هشدارها نسبت به وقوع انقلاب نارنجی در ترکیه


تهران-ایرنا- ایران در مسیر توسعه همکاری با بریکس، بایدن در گرداب بحران‌های جدید، استقبال روسیه از ایده ایران برای تشکیل باشگاه حقوقی ضد تحریم، ۵۲۴کشته‌ درگیری‌های سودان و هشدار نسبت به وقوع انقلاب نارنجی در ترکیه با هدایت آمریکا مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا در چند ساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110333/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8