ارتش چین: بر عبور دو ناو آمریکایی از تنگه تایوان نظارت می‌کنیم


تهران- ایرنا – دو ناو آمریکایی امروز برای نخستین بار پس از سفر «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان از میان آب‌های بین المللی تنگه تایوان عبور کردند، ارتش چین اعلام کرد که تردد این دو ناو را از نزدیک دنبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84868711/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85