ادعای مخالفان دولت نظامی میانمار مبنی برتصرف گذرگاه تجاری دیگری در مرز چین


تهران – ایرنا – سخنگوی ائتلاف مخالفان دولت نظامی میانمار مدعی شد که یک گذرگاه مهم تجاری دیگر این کشور در مرز چین را تصرف کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304373/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C