احتمال رشد اقتصادی برای نیمی از شرکت های ژاپنی در سال ۲۰۲۳


تهران- ایرنا- نظرسنجی اخیر انجام شده توسط خبرگزاری کیودو نشان می‌دهد که با توجه به جهش قیمت‌های مواد خام و منابع طبیعی در پی جنگ اوکراین، تنها نیمی از شرکت‌های ژاپنی پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در سال جدید میلادی را دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988117/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3