اجلاس سران گروه ۲۰؛ فرصتی برای رایزنی‌های شرقی-غربی


تهران-ایرنا- در دیدارهای «لی چیانگ»نخست وزیر چین با مقامات اروپایی در حاشیه اجلاس سران گروه ۲۰ در دهلی نو، بر ضرورت اتحاد و همکاری فی ما بین در برابر چالش های جهانی تاکید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224278/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C