ابتلای ۱۳ درصد دانش‌آموزان ژاپنی به افسردگی پساکرونا


تهران-ایرنا- یک مطالعه جدید حاکی از ابتلای ۱۳ درصد دانش‌آموزان ابتدایی در ژاپن به اختلال افسردگی ناشی از تبعات شیوع همه‌گیری کروناست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131155/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7