آمریکا واحد واکنش سریع در اوکیناوای ژاپن مستقر می‌کند


تهران- ایرنا- منابع دیپلماتیک ژاپن و آمریکا اعلام کردند ایالات متحده یک واحد واکنش سریع از تفنگداران دریایی را در اوکیناوا برای دفاع از جزایر دور افتاده در جنوب غربی ژاپن ایجاد خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994117/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF