آلمان محدودیت‌های سختگیرانه بر مبادلات با چین وضع می‌کند


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد آلمان قصد دارد که محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر مبادلات بازرگانی با شرکت‌های چینی وضع کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958958/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF