آتش سوزی در معدن زغال سنگ چین ۱۶ کشته برجای گذاشت


تهران – ایرنا – آتش سوزی یک معدن زغال سنگ در جنوب غربی چین دست کم جان ۱۶ نفر را گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238096/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B6-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA